Y tế

Lời ngỏ

Một quốc gia khỏe mạnh là một quốc gia giàu có. Ngành Y tế có vai trò mật thiết đối với xã hội, vì lượng người bị bệnh và tai nạn đang gia tăng. Sự có mặt của bệnh viện là cần thiết cho các hoạt động chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân. Tất cả các nơi trên thế giới, ngành Y tế sẽ tiếp tục phát triển miễn là có sự tồn tại của con người, và góp phần rất lớn vào nền kinh tế của một quốc gia.

Tiến bộ trong công nghệ y học đã cho phép các bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của họ tốt hơn kể từ khi y học ra đời. Công nghệ thông tin đã có những đóng góp đáng kể, cụ thể là ngành công nghiệp Y tế. Với sự gia tăng trong việc sử dụng Hồ sơ Y tế điện tử, Dịch vụ Sức khỏe viễn thông, và các sản phẩm công nghệ di động như máy tính bảng và điện thoại thông minh, các bác sĩ và bệnh nhân đều nhìn thấy rõ những lợi ích mà các công nghệ Y tế mới mang đến.

Tuy nhiên, việc phát triển ứng dụng mới là thách thức vì các tổ chức khác nhau có những nhu cầu cụ thể khác nhau. Điều gì khiến một phần mềm khác biệt so với phần còn lại? Đó là: (1) Trợ giúp, (2) Dễ sử dụng, (3)Tính năng, (4) Độ tin cậy, (5) Giá tiền, và (6) An ninh. Thực tế, đấy là những mục tiêu chúng tôi hướng đến.

Đóng góp

Để giúp các Tổ chức Y tế cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Smartdatics triển khai các dịch vụ sau:

  • Quản lý Cơ sở dữ liệu Bệnh nhân
  • Quản lý Chu trình Doanh thu
  • Hồ sơ Y tế điện tử
  • Tương tác Bệnh nhân
  • Ứng dụng Di động
  • Phân tích Y tế
  • Hỗ trợ Tích hợp Phần cứng

Để biết thêm chi tiết, vui lòng Liên hệ

info@smartdatics.comY tế